Leveringsvoorwaarden

1. Indien u tekeningen ontvangt van Homekiss kunt u de afmetingen op de tekening niet gebruiken om materiaal te bestellen; de tekening kan enkel worden gebruikt om een sfeerimpressie weer te geven, óf als richtlijn om een offerte op te vragen bij een leverancier. Mocht u materiaal wensen te bestellen, gelieve dan de leverancier de exacte maten op te laten nemen.

2. Homekiss geeft geen bouwtechnisch advies: d.w.z. er kan geen advies worden uitgebracht over bijvoorbeeld de draagconstructie van muren, en of het technisch haalbaar is deze te verwijderen of te verplaatsen. Ook andere technische zaken worden niet door Homekiss beoordeeld. Wel is het mogelijk om informatie te achterhalen via het netwerk van Homekiss, maar deze is niet bindend.

3. Homekiss geeft bij een kleuradvies de gewenste eindkleur aan. Het is aan degene die het materiaal aanbrengt om deze kleur zo goed mogelijk te benaderen. De stukadoor of schilder moet met zijn/haar vakkennis (en door eventueel een proefstuk aanbrengen) bekijken of het doorgegeven kleurnummer het gewenste eindresultaat brengt. Door het gebruik van verschillende materialen, structuren, verfkwaliteit of andere ondergrond kan een verf of pleister soms lichter of donkerder uitvallen.

4. Indien u bij het kleuradvies kleurnummers ontvangt van de te gebruiken verf of het te bestellen behang, is Homekiss niet aansprakelijk voor foutief vermelde kleurnummers.

5. De betalingstermijn bij Homekiss bedraagt 14 dagen na de factuurdatum. Bij niet tijdige betaling binnen de termijn zal het factuurbedrag verhoogd worden met 15%, met een minimum van 50 euro, en worden verhoogd met 2% rente per maand gerekend vanaf de vervaldatum.

6. Bij annulering van de overeenkomst voor de opleverdatum, worden de reeds gemaakt uren doorbelast aan de klant.

7. Elke klacht over het advies dient acht dagen na ontvangst van het ontwerp aangetekend aangeleverd te zijn bij Homekiss.

8. Homekiss verricht alle inspanningen om binnen de gestelde termijn aan de verwachtingen van een advies te voldoen. Mocht deze termijn naar verwachting overschreden worden, zal dit zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever worden vermeld. In geval van overmacht zal deze termijn worden opgeschort naar een evenredige termijn.

 

Producten bestellen:

 

9. Voor de levering van producten is Homekiss afhankelijk van zijn leveranciers; indien de verwachte levertijd niet behaald kan worden, neemt Homekiss zo snel mogelijk contact op om dit te melden.

10. Maatwerkartikelen die u bij Homekiss bestelt, kunnen niet retour vanwege specifieke afmetingen, stof- of

kleurencombinaties. Gelieve hier rekening mee te houden.

© Homekiss 2019 

KvK 71255133

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram

Contactgegevens:

T 06-10520825

E info@homekiss.nl 

Homekiss is werkzaam in de regio's:

Eindhoven - Den Bosch - Tilburg